Esther SimLab – metodstöd som utvecklar teamsamverkan och realiserar ett personcentrerat förhållningssätt

Esther SimLab – att träna praktiskt tillsammans

Esther SimLab – metodstöd som utvecklar teamsamverkan och realiserar ett personcentrerat förhållningssätt

Esther SimLab är en modell för att träna vård- och omsorgssituationer, det vill säga praktiskt lärande av “icke-tekniska” färdigheter. Genom att samla personal och patient tränar man tillsammans i en säker miljö och på det sättet fokuserar man på samverkan och samordning. Personal från slutenvården, vårdcentral och kommun bildar med patienten det team som ska arbeta tillsammans för Esthers bästa.

Esther SimLab har co-designats/utvecklats tillsammans med patientföreträdare och kan utföras på olika sätt i olika miljöer. Träningstillfället genomförs alltid i samskapande/co-design med Esther eller en Esther-representant.

Personcentrering i hela vårdkedjan

ESTHER är ett samarbete mellan kommunerna, vårdcentralerna och specialistvården. Tillsammans arbetar vi för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I nätverket finns patienter, brukare samt ESTHER förbättringscoacher som ett naturligt stöd i utvecklingsarbetet. För att få till personcentrering på alla nivåer används en enkel återkommande fråga: ”Vad är bäst för Esther?”

Idag är ESTHER ett samarbete mellan kommuner, primärvård och specialistvård i Region Jönköpings län för att utveckla samverkan i vården. Det började på Höglandet och har under senare år blivit en modell för hela Region Jönköpings län. Numera är ESTHER även en känd förebild och inspirationskälla nationellt och internationellt.