Esthers släktträff 2021. En äldre och en yngre kvinna har trevligt tillsammans

Esthers släktträff 2021

Save the date! Från ett pågående arbete med omställningen till en nära och samordnad vård och omsorg tar utvecklingen för och med äldre ny fart efter pandemin. Ett möte för att få kunskap, inspiration och goda exempel att ta med in i vårt lokala, regionala och nationella arbete. 

Vem är Esther?

Esther och fågeln Fenix – vi ger luft under vingarna till den kunskap och erfarenhet om äldre som fötts ur pandemin!

Vem är Esther?

Esther är en fiktiv person som får symbolisera en äldre människa som ibland har behov av vård och omsorg från flera instanser. Esther började som ett projekt 1997 i Jönköping och har utvecklats till ett nätverk och en årlig nationell konferens med fokus på den äldre människans hälsa.

Årets släktträff har fokus på:

  • Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande samt rehabiliterande
  • Hälso- och sjukvård i hemmet
  • Teknik/digitalisering
  • Kompetens

Vem är bjuden?

Målgrupp för konferensen är, förutom Esther själv, närstående, vård- och omsorgspersonal i olika funktioner och på olika nivåer, chefer eller beslutsfattare. Esthers släktträff vänder sig till alla som bryr sig om äldres hälsa

Konferensen kommer genomföras digitalt den 21 oktober 2021. Inbjudan med program och anmälningslänk kommer efter sommaren.