Men vad tycker de äldre själva? Västpunkt

eTeam för välfärdsteknologi bjuder i till seminarieserie

Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold har ett nära samarbete och har drivit ett gemensamt treårigt EU-projekt som heter eTeam för välfärdsteknologi – organisering, införande och användning av välfärdsteknologi i kommunal vård och omsorg. Även Trollhättan stad och Uddevalla kommun, Västra Götalands Läns Landsting samt företaget Stromder AB är medaktörer i detta projekt. Målsättningen är att tillsammans med kommunerna i regionen, samt forskningsinsatser, stärka aktörerna innovationsförmåga så att både kommuner, företag och akademi i gränsregionen kan arbeta mer strategiskt för att möta de prioriterade behov och utmaningar som finns inom vård och omsorg.

eTeam för Välfärdsteknologi har tagit fram fler filmer bland annat en som lyfter Vad de äldre själva tycker om välfärdsteknik.

Projektet är bjuder in till en konferensserie vilket det fortfarande finns möjlighet att ta del av
• Onsdag 5 maj kl. 13.00-14.30: Samverkan i vårdens övergångar
• Onsdag 12 maj kl. 13.00-14.30: Digitala signeringslistor
• Fredag 21 maj kl. 13.00-14.30: Innovationsarbete i offentliga organisationer
• Onsdag 26 maj, kl. 13.00-14.30: Organisering, prioritering och beslutsvägar för kommunerna
• Onsdag 2 juni kl. 13.00-14.30: Transformationsledning i praktiken

För att delta på seminarierna som genomförs i Zoom kan du klicka länken: https://hvse.zoom.us/j/7113438518