Etik och välfärdsteknik – en sammanställning av forskning

Välfärdsteknik väcker etiska frågor vid införande och användande i samhället och hos kommuner och utförare. I rapporten lyfter kommunerna bland annat följande frågeställningar:

• Kommer tekniken att leda till ökad ensamhet?
• Är det okej att få en minskad integritet för en ökad trygghet?
• Är en kamera integritetskränkande?
• Vilka risker innebär det att använda teknik?

Samma etiska frågor kan också ställas till de insatser som görs idag och som inte har tekniska inslag men har aktualiserats i samband med införandet av teknik i omsorgen. Rapporten tar avstamp i de etiska resonemang som förts i forskningen och främst handlar det om attityder till välfärdsteknik hos brukare, närstående och personal vid införande. Länk till rapporten hittar du HÄR.

Utbildning på Socialstyrelsens webb

Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik

Utbildningen Etik och integritet vid införande av välfärdsteknik ska ge dig som arbetar hos kommuner och utförare kunskap för diskussioner och arbete kring etik och integritet som kan uppstå