Ett år med covid – hur har det påverkat utbudet av stöd till personer med funktionsnedsättning?

Myndigheten för delaktighet, MFD, bjuder in till en timmes webbseminarium den 20 april kl 8.30-9.30

Coronapandemin har inneburit stora utmaningar för vården och socialtjänsten. Konsekvenserna har blivit särskilt kännbara för barn, unga och vuxna som redan innan pandemin hade stora behov av individuella stöd eller av omfattande vård och rehabiliteringsinsatser. Myndigheten för delaktighet och Socialstyrelsen har ur olika perspektiv följt upp pandemins konsekvenser för personer med funktionsnedsättning.

HÄR kan du läsa mer om webbseminariet och anmäla dig.