AllAgedHub Genomförda tester av välfärdsteknik

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad!

Ett till test av välfärdsteknik är nu klart och slutrapport finns publicerad!

AllAgeHub syftar till att utveckla en användardriven testbädd och erbjuder inspiration samt stödjer kommunerna i Göteborgsregionen att på ett systematiskt sätt genomföra och utvärdera tester av välfärdsteknik inför eventuell senare implementering.

Nu har sex stycken tester av välfärdsteknik avslutats! Slutrapporter för avslutade test publiceras regelbundet på www.allagehub.se. Slutrapporterna finner du under ”presentationer och rapporter”, under varje kommuns testsida alternativt genom att följa nedan länkar.

Tjörn

Behov: Vardagen idag blir ostrukturerad för många brukare då man inte förstår vad dagen ska innehålla. Detta skapar oro och frustration hos brukare och minskar delaktigheten. Så behovet är att samla information på ett ställe som blir lättförståeligt och tydligt för alla. Ökad delaktighet och självständighet i att kunna följa sina egna mål i livet på ett visuellt lättförståeligt och tydligt sätt. Alla vet inte idag vad deras Genomförandeplan innehåller och vad den är till för.