Segregationsbarometern Statistik om segregation i Sverige Segregationsbarometern är ett verktyg som gör det möjligt att visualisera, analysera och följa segregationens utveckling över tid. Med kunskap om förändringarna går det att påverka segregationens utveckling.

Ett verktyg för att mäta och följa segregation

Delmos lanserar nytt verktyg för att bryta segregationen

Hur mycket skiljer sig inkomsterna åt mellan olika områden i din kommun? Var är flest barn inskrivna i förskolan? Hur skiljer sig utbildningsnivån mellan stadsdelar? Och hur hänger det ihop med segregationens utveckling? Nu lanserar Delmos Segregationsbarometern, ett unikt verktyg som genom att svara på bland annat dessa frågor hjälper aktörer till mer effektiva insatser för att minska och motverka segregation.

Segregationsbarometern är ett webbaserat statistikverktyg från Delegationen mot segregation. Verktyget riktar sig bland annat till tjänstepersoner och beslutsfattare inom kommun, region och myndighet men också andra aktörer som arbetar mot segregation, som civilsamhällesorganisationer. Verktyget innehåller 19 indikatorer inom statistikområden som arbete, bostad, utbildning, demokrati och hälsa, däribland ”disponibel inkomst” och ”andel inskrivna barn i förskolan”.