Europeiska anhörigdagen – tema jämställdhet. Mark Levengood i bild

Europeiska anhörigdagen – tema jämställdhet

Den 6 oktober bjuder Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) in till ett webbinarium för att uppmärksamma den nationella och europeiska anhörigdagen. Årets webbinarium kommer att sätta fokus på anhörigskapet ur ett jämställdhetsperspektiv. Precis som tidigare år modereras webbinariet av författaren och programledaren Mark Levengood.

Cirka 1,3 miljoner svenskar i vuxen ålder vårdar, stöttar eller hjälper regelbundet någon i sin närhet. Att hjälpa, stödja eller vårda en närstående kan kännas meningsfullt och viktigt, men det kan också vara påfrestande och påverka den anhörigas hälsa, möjlighet till sysselsättning och ekonomi negativt.

I Sverige är det något vanligare att kvinnor ger vård och omsorg till en närstående än att män gör det. Kvinnor ger även generellt sett mer omfattande vård och omsorg. Forskning visar att det också finns könsskillnader när det kommer till vilken typ av omsorg som anhöriga ger, samt vilka konsekvenser omsorgsgivandet får.

Under webbinariet den 6 oktober får du ta del av intressanta föreläsningar och diskussioner som kommer att belysa temat ur olika perspektiv. Här får du veta mer om hur fördelningen av omsorg ser ut i Europa, den europeiska strategin för vård och omsorg, vad forskning visar om anhöriga och jämställdhet i Sverige, samt hur Sveriges kommuner och regioner arbetar för att uppnå en jämställd och jämlik hälsa, vård och omsorg. De två timmarna modereras av författaren och programledaren Mark Levengood.

Läs eller ladda ner programmet

Webbinariet vänder sig främst till beslutsfattare, chefer, anhöriga och personal som möter anhöriga i sitt arbete, men alla intresserade är självklart välkomna.

Du som deltar kommer ha möjlighet att ställa frågor till de medverkande via chatt.

Datum: 6 oktober
Tid: kl. 10.00-12.00 CET
Hur: Digitalt via Zoom, länk skickas ut i nära anslutning till webbinariet
Kostnad: Gratis

Anmäl dig här!

En länk till webbinariet kommer att skickas till din mail i nära anslutning till att webbinariet startar.