Experio lab Sverige seminars

Experio lab presenterar vårens Experio seminars!

Tredje fredagen varje månad bjuder Experio Lab in till digitala forskningsfrukostar där nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor där huvudfokus ligger på ökat värdeskapande för invånaren.  En seminarieserie med Experio Labs forskarnätverk

Upplägget för Experio Seminars varierar då varje forskare är fri att designa sin egen frukost där det kan handla om traditionella föreläsningar, forskarsamtal mellan en eller flera forskare, workshopformat, publikinteraktioner etcetera.

Med Experio Seminars vill Experio lab skapa en nationell arena för lärande, ömsesidigt utbyte och nätverkande mellan akademi och profession där vi tillsammans skapar kollektiv kunskap.