Maskrosbarn Extravuxen

Extravuxen

Maskrosbarn insats Extravuxen syftar till att ge ungdomar ett individuellt och flexibelt stöd där ungdomarna får utrymme att vara med och bestämma. Tre kommuner har implementerat insatsen och under 2022 erbjuder vi ytterligare kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen i deras kommun.

Under 2022 kommer vi att erbjuda ett antal kommuner att kostnadsfritt arbeta med oss för att implementera Extravuxen. Som kommun får du implementeringsstöd under ett års tid, samt får ta del av alla de delar insatsen Extravuxen innefattar.

Borås Stad och Lidköpings kommun är två av kommunerna som redan implementerat insatsen, och under 2022 kommer även Lindesbergs kommun och Sigtuna kommun implementera Extravuxen.

Läs mer om Maskrosbarn