Få överkonsumerar vård

2023-10-23, Rapport Hur klickar vi med vården.pdf (ju.se)

I en nyligen publicerad studie, “Hur klickar vi med vården”, som tittar närmare på digitala och fysiska vårdkontakter inom primärvården, visar att få söker både digital och fysisk vård parallellt. Studien lyfter även att den upplevda tillgången på vård skiljer sig mellan stad och landsbygd.

Rapporten, utförd av forskare på Hälsohögskolan vid Jönköping University, tittar visserligen på primärvård, men viktiga slutsatser kan ändå göras kring upplevelser av digitala vårdkontakter. Bland annat att förekomsten av överkonsumtion av vård, det vill säga när patienter söker kontakt med vården flera gånger per dag, är mycket begränsad inom primärvården. Även tillgängligheten till digital primärvård varierar avsevärt beroende på var man bor och ens förmåga att använda digitala vårdtjänster. Generellt sett är invånare positiva till digitala vårdtjänster, särskilt inom den yngre befolkningsgruppen. Äldre personer är dock mer skeptiska till digital vård.