Socialstyrelsen Fallpreventivt arbetssätt

Fallpreventivt arbetssätt – Socialstyrelsen välkomnar till webbinarium!

Webbinarium 15/12 eller 16/12

Fallolyckor orsakar mycket lidande för de som faller, både fysiskt och känslomässigt. Varje år orsakar fallolyckor omkring 70 000 sjukhusinläggningar. Risken att falla ökar med stigande ålder. Men det finns åtgärder för att minska risken för fall och fallolyckor, som även kan vara kostnadseffektiva.

Välkommen till webbinarier som sätter fokus på varför det är viktigt att arbeta fallpreventivt och hur det kan göras.

Ur innehållet:

  • Fallprevention och hälsoekonomi
  • Socialstyrelsens webbutbildningar och annat stöd att använda i implementering av fallpreventivt arbetssätt
  • Från projekt till ordinarie verksamhet – ett praktiskt exempel på fallpreventivt arbete i Landskrona stad

Inbjudan vänder sig främst till dig som arbetar som chef eller verksamhetsutvecklare inom hälso- och sjukvården, äldreomsorg och funktionshindersomsorg, men alla intresserade är välkomna.

Samma innehåll vid båda tillfällena.

15 december kl. 12.30–13.30
16 december kl. 08.30 – 09.30