Familjehem för trygga och självsäkra barn ett livslångt åtagande

FamiljehemSverige – förenklar kommunens arbete med att hitta stödfamiljer

FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas arbete med intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj.  

Det är en tjänst som är framtagen av SKR och har som syfte att skapa en central, användarvänlig och säker plattform där kommuner kan göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen. Det förenklar också ansökan för familjerna som söker att få vara familjehem. Här kan du läsa mer om tjänsten, där hittar du även hur din kommun kan ansluta sig till tjänsten 

På webbplatsen FamiljehemSverige kan de invånare som har funderingar på och är intresserade av, öka och kunskapen om vad de olika uppdragen innebär och skicka in en intresseanmälan till att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj.