barn och äldre kvinna som använder smart telefon tillsammans

Familjen är viktig för äldre personers digitala kompetenser

Det krävs lugn och ro, rätt nivå och att få bli involverad för att äldre ska få en så bra lärandesituation om möjligt med barn och barnbarn. Inom forskningen pratar man om ”varma experter”, personer som står – i detta fall – den äldre personen nära och finns tillgänglig i dennes liv. Detta till skillnad från vanliga ”kalla” experter, till exempel ingenjörer som utvecklar medieteknologi.

Äldre, pensionerade personer kan inte ringa IT-avdelningen när mobilen eller datorn krånglar. I stället är barn och barnbarn viktiga för lärandet. Att få till lugna stunder då det fungerar att lära sig är både avgörande och något som de äldre lägger mycket krut på, visar ny forskning.

Carolina Martinez, universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Malmö universitet, har intervjuat 70–94-åringar om framgångsfaktorer och hinder för att lära sig om digitala medier av yngre generationer. Några av de äldre har även visat exempelvis sin mobiltelefon och anteckningar med instruktioner som barnbarn har bidragit med.

Inom studien gjordes både djupintervjuer och uppföljningsintervjuer med 22 äldre personer, att lära sig om och att använda digitala medier. Samtliga intervjuade personer använde digitala medier i någon utsträckning, och samtliga hade barn och barnbarn. Studien handlade framförallt om lärande i personliga möten, inte i digitala möten. Intervjuerna gjordes precis innan dess att covid19-pandemin påverkade det svenska samhället.

I forskningsartikeln används begreppet ”warm expert”. En ”varm expert” är en person som står – i detta fall – den äldre personen nära och finns tillgänglig i dennes liv. Detta till skillnad från vanliga ”kalla” experter, till exempel ingenjörer som utvecklar medieteknologi. De varma experterna är experter i relativ bemärkelse, det vill säga de är kanske inte experter men de kan mer än de som de hjälper.

Läs hela forskningsartikeln:

The warm expert—A warm teacher?: Learning about digital media in intergenerational interaction av Carolina Martinez och Tobias Olsson, Malmö universitet.