Bengt Andersson från Nordens välfärdscenter visar vägledningen

Färdplan för tjänsteinnovation

En översättning av Veikart for tjenesteinnovasjon, ett verktyg som bland annat används inom Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NO).

Färdplan för tjänsteinnovation är ett strukturerat verktyg med specifika handlingsplaner och mallar som stöd. Denna översättning riktar sig till er som vill skapa välfärdsteknologiska tjänster för medborgarna regionalt eller lokalt.

Bengt Anersson berättar om Färdplan för tjänsteinnovation

Projektet Vård och omsorg på distans (VOPD) har identifierat det norska verktyget Veikart for tjenesteinovasjon som det mest genomarbetade och framgångsrika verktyget i de nordiska länderna för implementering av tjänster för vård och omsorg på distans. Veikart for tjenesteinovasjon är översatt till svenska med rubriken Färdplan för tjänsteinnovation, ladda ner som pdf den svenska versionen.

Projektet VOPD har även tagit fram publikationen Vård och omsorg på distans – 24 praktiska digitala lösningar inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Publikationen innehåller de 24 mest betydelsefulla digitala lösningarna inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det de har gemensamt är att de är utbredda, det vill säga redan är implementerade på många ställen och fungerar.