Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI

Färre fallolyckor på vårdavdelningar med hjälp av AI – VGRfokus – Dina nyheter från Västra Götalandsregionen

Kan AI-teknik minska antalet fallolyckor i vården? Ja, det visar ett innovationsprojekt där Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Södra Älvsborgs sjukhus tillsammans testat tekniken.

Inför 2022 fick Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) och Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) närmare 1,5 miljoner kronor från Innovationsfonden för att testa och utveckla AI-teknik i syfte att minska risken för allvarliga fallskador i vården.

Nu har resultatet redovisats. Antalet skador vid fall har minskat betydligt under testperioden, i båda förvaltningarna.