Fikarummet

[email protected] för ökad social kontakt och förbättrade socialanätverk

Webbplattform för att motverka ensamhet. Ofrivillig ensamhet drabbar allt fler äldre och medför risk för isolering, nedsatt fysisk och psykisk hälsa, sämre livskvalitet och död i förtid. Både för individen och för samhället är det därför oerhört viktigt att motverka ensamhet.

Syftet med projektet [email protected] är att utveckla och testa en webbplattform som syftar till att minska äldre personers sociala isolering och upplevda ensamhet.

Den 3 november hade projektet ett webbinarium där Petra Heideken Wågert, docent i fysioterapi vid Mälardalens högskola, berättar om projektet [email protected] som utvecklar och testar välfärdsteknik som ska minska äldres sociala isolering och upplevda ensamhet.

[email protected] – webbinarium sändes 3/11

En testversion av appen är nu utvecklad och testas under hösten 2020 bland 30 äldre deltagare. Projektet har fått stöd från Vinnova så nästa steg är tryggat och innebär en implementeringsstudie, vidareutveckling av funktioner och lansering i Sveriges kommuner.