Finansieringen av digitaliseringen påskyndade digitaliseringen i kommunerna och förbättrade medborgarnas möjligheter att delta

Finansieringen av digitaliseringen påskyndade digitaliseringen i kommunerna och förbättrade medborgarnas möjligheter att delta (valtioneuvosto.fi)

Statsunderstödet för utveckling av digitaliseringen i kommunerna har förbättrat förståelsen för möjligheterna med digitalisering, gjort kommunernas verksamhet och tjänster mångsidigare och moderniserat sätten att förverkliga dem. Färsk rapport granskade resultaten av 20 digitaliseringsprojekt som inleddes 2020.