Kommunernas incitament för digitalisering har främjat digitaliseringen i kommunerna

Finlands kommuners incitament för digitalisering har främjat digitaliseringen

Kommunernas incitament för digitalisering har främjat digitaliseringen i kommunerna

Enligt interimsrapporten lyckades kommunerna öka medvetenheten om digitalisering och informationsledning. Manuella arbetsskeden har digitaliserats och automatiserats. Informationens kvalitet, visualiseringen av information, jämförbarheten och sättet att samla in information har moderniserats. Allt detta har enligt kommunernas bedömning positiva effekter på kostnadseffektiviteten hos kommunens verksamhet och beslutsfattande.