Kameran som gör fjärrtillsyn möjligt

Fjärrtillsyn för trygg och ostörd nattsömn

Nattlig tillsyn med hjälp av kamera ger lugnare nätter för både brukare och hemtjänstpersonal i Uddevalla kommun. Fjärrtillsynen gör att brukare slipper bli väckta mitt i natten samtidigt som hemtjänsten alltid finns nära om något skulle hända. Tack vare fjärrtillsynen frigörs resurser inom vården. Målet är att alla brukare som vill ska ha möjlighet till fjärrtillsyn. Fjärrtillsyn på natten med hjälp av diskret kamera