Fokusrapport – Artificiell intelligens och e-hälsa. E-hälsomyndigheten

Fokusrapport Artificiell intelligens och e-hälsa

E-hälsomyndigheten publicerade Fokusrapport – Artificiell intelligens och e-hälsa (länk öppnas på annan webb och i ny flik) Dagens hälso- och sjukvård samt socialtjänsten, genererar enorma mängder data. För att kunna skapa information och ny kunskap med hjälp av all denna data måste människan ha hjälp. Följaktligen växer behovet av att kunna nyttja artificiell intelligens (AI) till dessa resurskrävande och alltmer komplexa dataanalyser. Med AI ser vi framtida löften om effektivare vård och ökad patientsäkerhet, men vi ser också utmaningar.

Rapporten utgör ett diskussionsunderlag genom att beskriva AI utifrån ett e-hälsoperspektiv, och i det sammanhanget lyfta ett antal frågor, främst om etik och juridik, vilka kan behöva besvaras innan vi har säkrat tillgången på långsiktigt hållbar AI.

Rapporten ger en bakgrund till vad AI är och visar på den bredd av teknologi som begreppet omfattar. Ger ett antal exempel där utvecklingen och användningen av AI har gått fel och lyfter risker och etiska dilemman. Du kan i rapporten läsa om olika exempel inom sjukvården, omsorg och socialtjänst. Bland annat kan du läsa om AI som används inom socialtjänsten som ett stöd i missbruksvården

“Ett område där både personliga och samhällsvinster kan göras är inom den kommunala missbruksvården där nykterhetstest på distans erbjuds dem som så önskar. På ett enkelt sätt kan den enskilde med hjälp av en smart mobiltelefon göra sitt nykterhetstest på distans. Vanligen tas nykterhetstest 3-5 gånger per dag. Samtidigt med nykterhetstestet tas ett självporträtt, en selfie. Resultatet överförs till socialtjänsten så att personens stödresurs antingen kan agera eller får ett
underlag för kommande behandlingsmöten
.”