Föräldrars digitala vanor ger förändrad roll för barnhälsovård

Föräldrars digitala vanor ger förändrad roll för barnhälsovård (umu.se)

Med professionellt stöd skulle föräldrarnas internetanvändning kunna bli en resurs i barnhälsovården. Det visas i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Rätt använd skulle digital teknik inom barnhälsovården kunna öka tillgängligheten, minska stressen för föräldrarna och samtidigt förbättra föräldrarnas kunskaper om barnhälsa, säger Lotha Valan, doktorand vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.  

Föräldrar med barn inom barnhälsovården, BVH, idag betraktar Internet som en naturlig källa för kunskap, och därför behöver hälsovården kunna svara upp med att utvecklas genom digitalisering av delar av det nationella barnhälsovårdsprogrammet för att möta dessa föräldrars behov.

I sin avhandling har Lotha Valan undersökt erfarenheter och åsikter om föräldrars internetanvändning, både bland sjuksköterskor på barnavårdscentraler, BVC, och i intervjuer samt enkäter med föräldrar. Det visade sig att det finns ett behov av digital support för att föräldrarna ska kunna använda tekniken på ett sätt som främjar barnens hälsa.