Förändringsledning-välfärdsteknik-resurs-och-kompetens

Förändringsledning välfärdsteknik- resurs och kompetens

Ett seminarium där vi fokuserar på hur brist på resurser och kompetens påverkar ett förändringsarbete. En påbyggnad till webbutbildningen förändringsledning.

  • Datum: 10 maj 2022
  • Tid: 9.30 – 11.30
  • Plats: Online
  • Kostnad: Kostnadsfri
  • Sista anmälningsdag: 6 maj 2022

Innehåll

Under seminariet lyfter vi hur ni teoretiskt kan jobba med att motivera och engagera i ert förändringsarbete.

Vad kan man göra för att säkerställa att ledningen tilldelar förändringsarbetet tillräckliga resurser? Hur tar man vara på de resurser man faktiskt har på bästa sätt? Hur gör man om man saknar kompetens för att leda förändringsarbetet? Vad är bästa sättet att höja kompetensen hos de som berörs av förändringen? Hur gör den lilla kommunen som saknar både kompetens och resurser?

Diskussion kommer också ske i mindre grupper för att ni själva ska kunna bidra med era egna erfarenheter.

Förkunskap

Har du inte redan gått online-utbildningen i förändringsledning välfärdsteknik så är det bra att gå den innan seminariet. Under webbutbildning i förändringsledning lyfter vi hur ni teoretiskt kan jobba med att motivera och engagera i ert förändringsarbete.

Förändringsledning välfärdsteknik- hur gör man?

Program

Vi blandar teori med konkreta praktiska erfarenheter och kommer att ha dialog i smågrupper.

Är det så att du känner att du vill prata vidare, byta kontaktuppgifter eller lyfta en specifik fråga så kommer mötet vara öppet efter seminariets slut. Planera i så fall in även lite tid efter 11:30.