Upphandling välfärdsteknik 3.0

Förbered upphandling av välfärdsteknik

Ta del av Kompetenscenter välfärdsteknik stöd om upphandling.

Att köpa in välfärdsteknik handlar inte enbart om upphandlingsprocessen utan också om förberedande aktiviteter, införande och leverans. Noggranna förberedelser lägger grunden till en god upphandling med förutsättningar för bra affärer och leverans.

Innan de slutgiltiga upphandlingsdokumenten tas fram genomförs förarbetet. Aspekter att undersöka är nuläge, behov (syftet och målet med upphandling av aktuell välfärdsteknik) och marknaden (kan marknaden möta kommunens behov innehållsmässigt och ekonomiskt). Övriga aspekter att tänka på är nyttoberäkning av inköpet, kommande behov av förändringsarbete eller informationssäkerhet och tekniska förutsättningar. För mer information om upphandling av välfärdsteknik se SKR:s vägledning för upphandling av välfärdsteknik.