Föreläsning om appen Reda

Föreläsning om appen Reda | Nationellt kompetenscentrum anhöriga (anhoriga.se)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har vi publicerat föreläsningen “Reda – en app för att samla, sortera och förmedla dina stödbehov” som hölls under konferensen Livets möjligheter. Här får du veta mer om projektet Kunskapsportföljen och hur appen Reda fungerar. 

Under 2023 publicerar Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) inspelade föreläsningar från konferensen Livets möjligheter. Konferensen anordnades i slutet av oktober förra året och handlade om hur man kan möjliggöra ett livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, deras anhöriga, personal och beslutsfattare.