skärm dump från genombrott.nus webb

Förenkla förbättringsarbetet med Genombrott.nu

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter. Både patienter/ brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Verktyget sköts enkelt via dator, iPad och mobiltelefon.

Genombrott är en metod för kontinuerligt, lärandestyrt förbättringsarbete och metodiken bygger på principen om att det är de som utför arbetet som också är de som kan förändra det. Förändringar testas i liten skala.

Genombrott stödjer förbättringsarbetet genom att:

  • Samla in, förvalta och presentera förbättringsidéer.
  • Administrera och dokumentera enligt PDSA-metoden (Plan, Do, Study, Act).
  • Mäta patienters/närståendes/personals upplevelser av vården genom enkäter.
  • Statistik och rapport, skapa visuell och inspirerande statistik som integrerar förbättringsidé, PDSA och enkätsvar kopplat till verksamhetens mål på en tidsaxel.
  • Hämta inspiration genom att se andra arbetsplatsers förbättringsarbete.

Så fungerar digitala verktyget

Fyra framgångsfaktorer har identifierats vid utvecklingen av det digitala stödet: enkelhet, kreativitet, relevans och visualisering. Utmaningen är att kombinera strukturerad metod med kreativ frihet, det vill säga att utveckla en inspirerande och strukturerad digital plattform för processtöd.

  • Ni samlar enkelt in data via enkäter och följer på det sättet lätt upp vad patienter/brukare, närstående och personal tycker, hur de upplever verksamheten och vad som kan förändras.
  • Verktyget sammanställer resultaten och skapar automatiskt rapporter som gör det lätt att presentera och visa – exempelvis på arbetsträffar, planeringsdagar och liknande.
  • Det gör det även lätt för chefer och ledning att få en tydlig bild av verksamheten.

Verktyget är kostnadsfritt att använda och licensfritt.