Forskarnätverket för digital vård startar Journal Club

Forskarnätverket för digital vård bjuder in till forskarluncher. Journal Club startar för dig som vill ha draghjälp hålla dig uppdaterad om aktuell forskning inom fältet digital vård är välkommen till en seminarieserie som vi inleder lunch tid 12.15- 13.00, fredagen 7/10 (Online).

Formen för denna Journal Club, val av vad vi ska läsa och hur ofta vi ska ses beslutar vi tillsammans. Är du intresserad anmäl dig här!