Skärmdump från webben hos eHälsoinstitutet på Linneuniversitetet

Forskningsseminarier på eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

eHälsoinstitutet vid Linneuniversitetet arbetar för en sund, kunskapsbaserad och ändamålsenlig användning av digital teknik inom vård och omsorg. Arbetar med kunskap om hur den digitala tekniken kan göra vården och omsorgen mer personcentrerad, säker och långsiktigt hållbar.

eHälsoinstitutet är en dynamisk, tvärvetenskaplig kunskaps- och lärandemiljö som erbjuder utbildningar och seminarier inom eHälsa. Forsknings- och utvärderingsprojekt drivs med fokus på användar- och medborgarnytta.

eHälsoinstitutet hälsar alla varmt välkomna till till vårens forskningsseminarier eHälsa 2021.

Anmäl dig till via länkarna nedan.

Program: Forskningsseminarier eHälsa våren 2021

28/1 Maria Lindén “Inbyggda sensorsystem -möjliggör trendmonitorering av hälsan”. Anmäl dig här.

25/2 Gunnar Cedersund “Physiologically based digital twins as an expert
companion along the Patient Journey.” Anmäl dig här.

25/3 Charlotte Romare “Smarta glasögon i komplexa vårdmiljöer”. Anmäl dig här.

22/4 Pär Eriksson ”Digitala vårdkontakttjänster i primärvården – erfarenheter från Region Kalmar län och Region Östergötland”.  Anmäl dig här. 

3/6  Pelsin Demir “Närsynthet och associcerade risk faktorer som påverkar
progressionen av närsynthet hos svenska skolbarn”. Anmäl dig här.