Frågeportalen Upphandlingsmyndigheten

Frågeservice på Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens Frågeservice ger dig stöd inom upphandlingens regelverk, praktik och hållbarhetsaspekter samt statsstöd. Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda fall.

I Frågeservice kan du ställa dina frågor antingen via vår Frågeportal eller genom att ringa eller chatta med oss.

Frågeservice besvarar frågor av generell karaktär om upphandlingens regelverk, praktik och våra hållbarhetskriterier samt statsstöd. Vi gör däremot inga bedömningar i enskilda ärenden och granskar därför inte heller till exempel utkast till upphandlingsdokument eller anbud.