Framtidens äldreomsorg i hemmet testas i Höganäs

Framtidens äldreomsorg i hemmet testas i Höganäs | RISE

Framtidens äldreomsorg står inför stora utmaningar. För att resurser och personal ska räcka till de ökande behoven krävs mer stöd i hemmet. RISE leder nu ett europeiskt projekt tillsammans med Region Skåne, Höganäs kommun, och tolv andra europeiska partners, där både nya och befintliga lösningar ska testas i praktiken.

– Det handlar om att skapa ett ekosystem av både digitala och andra tjänster, runt individen i sin livsmiljö. Behovsstyrda lösningar som kan bidra till ett stöd för att tryggt och självständigt kunna bo kvar i sitt hem. Nya och befintliga lösningar behöver bli verklighet och komma till användning, och vårt mål är att samla aktörer och kunskap för att öka takten i utvecklingen, säger Camilla Evensson, innovationsledare på RISE.

Projektet är internationellt och bedrivs i Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Frankrike. Det finansieras av EU och RISE samt deltagande parter. I Sverige är det Region Skåne och Höganäs kommun som deltar i projektet, dessutom har Lunds kommun skrivit ett intressent-avtal att följa och stötta projektet. I Höganäs ska en så kallad systemdemonstrator etableras, dvs en innovationsmiljö för att testa och demonstrera både nya och befintliga lösningar som befinner sig nära marknaden utvecklingsmässigt. Det betyder att alla parter i ekosystemet; regionen, kommunen, företag och start-ups samt vård- och omsorgstagarna deltar för att nya lösningar ska kunna utvecklas i verklig miljö. Projektet arbetar dessutom inom fem systemdimensioner; teknik, affärsmodeller, kultur, policy och infrastruktur.

Projektet som heter ACE – Accelerate the Home Care Innovation Ecosystem of the Future in the North Sea Region, pågår till 2026.

-Vi har många utmaningar som är gemensamma för våra länder och vi ser fram emot att tillsammans med andra hitta nya smarta lösningar för att skapa trygghet och främja självständighet för den som har hemtjänst, säger Linda Macke, projektledare i Höganäs.

– Behoven vi ser inom äldrevården behöver knytas ihop med framtidens lösningar. Vi måste arbeta gemensamt med flera länders äldreomsorg där samarbeten på sikt ger större konkurrens och bättre lösningar med större spridning, säger Fred Kjellson, innovationsledare på Innovation Skåne.

– En utmaning idag är att olika aktörers omsorgstjänster inte är synkroniserade med varandra. För det krävs ett helt öppet ekosystem, där alla aktörer samverkar för individens bästa. En förutsättning för att kunna skapa ett öppet ekosystem är till exempel att tekniker och tjänster kan certifieras, idag saknas den möjligheten, säger Camilla Evensson från RISE.

Presskontakt: Camilla Evensson, RISE [email protected]