Framtidens hemcentrerade geratriska vård

Digital health for aging populations | Nature Medicine

I en ny artikel från Nature Medicine presenteras bland annat en vision om framtidens hemcentrerade geriatriska vård, som drivs av digital teknik och digitala enheter. Ett nätverk av internetanslutna sensorer på kroppen och distribuerade runt hemmet, övervakar hälsotillståndet hos äldre vuxna och överför rika dynamiska data till molnservrar.