Framtidens utmaningar inom äldreomsorgen – dialog mellan forskare och praktik

Framtidens utmaningar inom äldreomsorgen – dialog mellan forskare och praktik – Socialstyrelsen

Webbinarium

Kostnadsfritt
6 dec – 2023
09:00 – 11:30

Samhällskostnaderna kopplade till demenssjukdom väntas öka, vad kan vi göra för att motverka det utan att ge avkall på kvaliteten i vården och omsorgen? Den snabba AI-utvecklingen i samhället, innebär det en möjlighet eller ett hot för äldreomsorgen? Det är några av frågorna som diskuteras vid webbinariet om demenssjukdomar, förebyggande insatser och användningen av välfärdsteknologi inom äldreomsorgen.

Under mötet presenterar nationellt ledande forskare aktuella resultat. Det sker också en dialog mellan forskare och företrädare från några kommuner. Syftet är att bidra till att forskning kommer till nytta för verksamheter inom äldreomsorgen och att påbörja ett samtal om hur forskningen kan bidra. 

Webbinariet är ett samarbete mellan Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg och regeringens äldreforskarråd, på initiativ av äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

Målgrupp

Målgrupp för webbinariet är förtroendevalda, chefer och andra yrkesgrupper som arbetar med att utveckla äldreomsorgen.  

Program

9.00 Inledning med äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.                       

Block 1         

9.20 Hur påverkar AI äldreomsorgens utveckling och vilka är framgångsfaktorerna för att implementera nya digitala lösningar?

Medverkar gör:

  • Amy Loutfi, professor i datavetenskap vid Örebro universitet
  • Christine Gustafsson, professor i vårdvetenskap vid Sophiahemmet högskola.

Vad kan äldreomsorgen använda forskarna till? Hur kan forskningen anpassas till verksamheternas behov?

Panel bestående av forskare och kommunrepresentanter

10.10 Paus

Block 2

10.20 Hur kan vi beräkna samhällets kostnader kopplat till demenssjukdomar? Hur kan vi arbeta med förebyggande insatser? 

Medverkar gör:  

  • Linus Jönsson, professor i hälsoekonomi vid Karolinska institutet
  • Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrik vid Karolinska institutet
  • Frida Nobel, medicinalråd på Socialstyrelsen
  • Företrädare för kommuner.

11.15-11.30 AvslutningSummering av dagens webbinarium.

Medverkar gör:

  • Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister
  • Eva Lindqvist, chef för Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg.

Mer om Socialstyrelsens nationella kompetenscentrum för äldreomsorg.

Mer om Äldreforskarrådet: Ledamöter i Äldreforskarrådet får nya förordnanden – Regeringen.se

Anmälan

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: 4 december. Länk till webbinariet mejlas till anmälda deltagare senast den 5 december.

Webbinariet spelas in och kan ses i efterhand. Länk för dig som vill titta i efterhand publiceras här.

Kontakt

[email protected]