Experiolab presenterar stolt Experio seminars

Från systemvälfärd till relationell kollaborativ välfärd

Experio Lab bjuder in till Experio Seminars. Nationella och internationella forskare bjuds in för att presentera aktuell forskning kopplat till tjänstedesign, tjänstelogik och användardrivna tjänster inom offentlig sektor.

19 november 08:30 – 09:45 är det dags igen Under seminariet får du ta del av flertal exempel på relationell kollaborativ välfärd presenteras från Danmark, Norge och Storbritannien.

Offentlig sektor befinner sig i en brytningstid. De premisser som skapade den nordiska välfärdsmodellen har förändrats och vi ser att de som idag behöver mest stöd och hjälp ofta är de som har svårast att få det. Systemen är ofta för stela och för oflexibla för att kunna bemästra de komplexa sociala och psykiska utmaningar. Konsekvenserna ser vi i ökade behov bland elever i våra skolor, en ökande andel psykiatriska diagnoser bland barn och unga, fler som lever i hemlöshet och i andra former av utanförskap.

Relationell, kollaborativ välfärd är ett tillvägagångssätt som under de senaste 10 åren har fått ett allt större erkännande som ett sätt att komma bort från systemtänkande och in i ett radikalt och samarbetsbaserat tillvägagångssätt för hur vi i kan arbeta tillsammans för att skapa lösningar som bidrar till varaktig förändring för invånare med komplexa behov.

Föredraget kommer hållas på skandinaviska