rapporten, Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö och artikeln Functional procurement for innovation, welfare and the environment

Funktionsupphandling stark drivkraft för innovation

uppdrag av Konkurrensverket har Charles Edquist undersökt hur offentlig upphandling kan vara en drivkraft för innovation. Rapporten, Funktionsupphandling för innovation, välfärd och miljö handlar om hur offentliga aktörer kan använda sig av funktionsupphandling som ett sätt att driva på nya innovativa lösningar.

Som en fortsättning av rapporten har nu Charles Edquist har tillsammans med Jon Mikel Zabala nyligen publicerad artikel, Functional procurement for innovation,welfare and the environment  i vetenskapliga tidskriften Science and Public Policy. I artikeln lyfter författarna särskilt fram att en mer utbredd användning av funktionsupphandlingar skulle öppna för utveckling av nya produkter, ökad dynamik och större kreativitet. Funktionsupphandling är den starkaste drivkraften för innovation.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram stöd för att arbeta med funktionskrav i upphandling. Stödet omfattar bland annat beskrivning om vad funktionskrav är och stöd för hur upphandlande myndighet kan formulera funktionskrav, hur kraven kan utvärderas och följas upp och en massa andra bra tips om hur arbetet med funktionskrav kan förverkligas. På Upphandling24 kan du läsa om exempel på hur funktionsupphandlingar. Skellefteå kommuns app som ska underlätta vardagen för personer med kognitiva nedsättningar och Inköpsrådet beskriver hur Härnösand kommun genomförde sin upphandling av larmtjänster.