Fyra råd till kommuner som vill sätta sig i förarsätet i det lokala innovationsarbetet

Forskare kritisk till innovationsfluff i kommuner – ”Sätt er i förarsätet” Kommuner vill gärna vara innovativa för att hänga med och påverka samhällsutvecklingen. Men ofta är processen abstrakt och utan tydlig riktning. Erica Eneqvists avhandling ger konkreta förslag på hur arbetet kan styras upp.

Ett lokalt teknikföretag har fått externa pengar för att prova en hållbar teknisk lösning inom mobilitetsområdet. För att utvecklingsprojektet ska kunna genomföras behöver företaget ha med en samhällsaktör som kan ha behov av lösningen. Företaget ringer upp kommunen som gärna vill ligga i framkant inom hållbarhets- och innovationsarbete, och därför tackar ja till medverkan i projektet.

Så kan det se ut när kommuner arbetar med innovation. Forskaren Erica Eneqvist, KTH och forskningsinstitutet RISE, har de senaste sex åren varit följeforskare i Stockholm stad. Hon har studerat kommunens roll i det lokala innovationssystemet. Resultaten presenteras i en doktorsavhandling.

Erica Eneqvists fyra råd till kommuner som vill sätta sig i förarsätet i det lokala innovationsarbetet:
• Organisera upp innovationsarbetet. Både kring vad ni tänker är utmaningarna, till att formulera dem och slutligen hur resultat ska implementeras.
• Tro inte att projekt skalas upp av sig självt. Om något fungerar behöver ni ta vidare resultatet till dem som har makt över besluten.
• Tänk på att ni är en demokratisk aktör. Vilka intressen sätter agendan vid innovationsprojekt? Lösningarna på mobilitet i staden kommer att se olika ut om det är en fordonsaktör, en cykelaktör eller ett it-företag som bestämmer.
• Var noga med prioriteringarna. Hur säkerställer ni att kommunen är i rätt projekt utifrån era egna utmaningar och inte utifrån andra aktörers mål?

Mer om avhandlingen
Erica Eneqvist är verksam vid forskningsinstitutet Rise och doktorerade nyligen vid KTH med avhandlingen Experimental governance: Capacity and legitimacy in local governments som går att läsa som pdf.