eHälsomyndigheten logga

Fysisk aktivitet på recept ska öka med digitalt stöd

Fysisk aktivitet på recept ska öka med digitalt stöd • E-hälsomyndigheten (ehalsomyndigheten.se)

Det behövs en mer effektiv och sammanhållen digital nationell infrastruktur för fysisk aktivitet på recept. Det visar en rapport som E-hälsomyndigheten lämnat till regeringen. Myndigheten föreslås därför få i uppdrag att standardisera och strukturera information om fysisk aktivitet och tillhandahålla digitala kunskapsstöd samt en aktivitetskatalog.

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en svensk metod och ett konkret verktyg för hälso- och sjukvården för att främja fysisk aktivitet hos patienter. E-hälsomyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en förstudie för att undersöka och lämna förslag på ett statligt digitalt stöd för FaR.

I sin rapport föreslår E-hälsomyndigheten att myndigheten får i uppdrag att ta fram standardiserade och strukturerade informationsmängder för att öka dokumentationen om fysisk aktivitet.

– Det är nödvändigt för att utbyta information digitalt och för att göra uppföljningar och bedriva forskning. Det gör också att patienten kan få sitt FaR digitalt och enkelt kan visa det för en aktivitetsarrangör för att få hjälp, säger uppdragsledare Evamaria Nerell på E-hälsomyndigheten.

Stöd till patienter och ordinatörer

E-hälsomyndigheten föreslår också att myndigheten ska ta fram och förvalta en digital aktivitetskatalog. Katalogen ska hjälpa både patienter och ordinatörer att hitta aktiviteter och få stöd att genomföra dem. E-hälsomyndigheten föreslås också tillhandahålla digitala kunskapsstöd om fysisk aktivitet, bland annat handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS).

– Om hälso- och sjukvården får evidensbaserade kunskapsstöd direkt i sina system bidrar det till att ordination och uppföljning följer metoden FaR och att patienten kan erbjudas rätt insats, säger Evamaria Nerell.

Kostnader för E-hälsomyndighetens förslag uppgår till totalt 60 miljoner kronor för de tre första åren.

– Vårt förslag ger förutsättningar för att staten, tillsammans med regionerna, berörda aktörer och intressenter, ska kunna bidra till att öka andelen ordinerade FaR och att patienter blir mer fysiskt aktiva för att nå bättre hälsa, säger Evamaria Nerell.

Samarbete med andra

I arbetet med förstudien har E-hälsomyndigheten haft ett nära samarbete med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kring behovsanalyser, dialoger med intressenter och lösningsförslag. Vi har även haft en nära samverkan med Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) som i dag tillhandahåller den tryckta FYSS.