Ombud ger sitt samtycke till E-hälsomyndigheten att hantera personuppgifter med stöd av närstående

Gamla fullmakter för apoteksärenden måste ha ombudets samtycke senast den 31 januari 2021

Den 31 januari är sista dagen för samtycke som gäller gamla fullmakter för apoteksärenden. Har du en digital fullmakt som är registrerad före den 1 juni 2020 för att hämta ut förskrivna läkemedel på apotek åt någon annan, och som saknar ditt samtycke? För att den fullmakten ska vara giltig måste du lämna samtycke till hantering av dina personuppgifter senast sista januari 2021.

Kravet på samtycke gäller alla ombud som ska använda digital fullmakt för att hämta ut någon annans läkemedel både på fysiska apotek och på nätet.

Bakgrunden till att E-hälsomyndigheten nu städar sina register är de nya regler som gäller från den 1 juni 2020 för apoteksfullmakter. Då infördes bland annat krav på att ombudet ska godkänna hantering av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR.

Syftet med förändringen är att öka patientsäkerheten och stärka skyddet för personer vid behandling av personuppgifter.

En fullmakt som registrerades före den 1 juni 2020 och som inte har ombudets samtycke senast den 31 januari 2021, blir ogiltig.

Den som vill låta ett ombud hämta ut förskrivna läkemedel på apotek åt sig måste om fullmakten inte längre gäller, skapa en ny fullmakt. Den nya fullmakten ska sedan få ombudets samtycke inom sju dagar. Samtycket kan till exempel lämnas i E-hälsomyndighetens tjänst Läkemedelskollen.