skärmdump från ESVwebb om effektivisering

Goda exempel och stöd om effektivisering på ESV

Ekonomistyrningsverket erbjuder både goda exempel och olika publikationer som kan bidra till ert arbete med Kravet på effektivitet och god hushållning i statsförvaltningen är tydligt i riksdagens och regeringens styrning av förvaltningen. Här beskriver vi hur olika myndigheter har arbetat för att effektivisera sin verksamhet och hushålla med sina resurser. Beskrivningarna kan vara ett stöd och ge inspiration i ert arbete.

Bland annat kan du hitta stöd för effektivisering och vad som kan vara viktigt att tänka på ESV:s stöd presenterar de fyra stegen, analysera nuläge, bestäm börläge, genomförande samt följ upp och säkerställ effekt. Stödet utgår från definitionen av effektivitet som relationen mellan resultat, kvalitet och de resurser som används i en verksamhet. Ju mindre resurser som krävs för att uppnå uppsatt resultat och kvalitet, desto mer effektiv är verksamheten. På motsvarande sätt gäller att ju bättre resultat och kvalitet som kan fås för givna resurser, desto effektivare är verksamheten. Resultat avser det som myndigheten åstadkommer utifrån sitt uppdrag.