Lena Revertimini Göteborgs stad

Göteborgs Stad satsar på Mobilt SITHS eID

Göteborgs Stad satsar på Mobilt SITHS eID

Göteborgs Stad införde för några år sedan nya mobila arbetssätt i delar av verksamheten. Nu tar man nästa steg och inför Mobilt SITHS eID för 5 000 medarbetare inom hemtjänsten. Lena Revertimini, som är biträdande ansvarig utgivare för SITHS, berättar om arbetet.

Nya arbetssätt blir möjliga i vård och omsorg

Nu genomför Inera den största tekniska förändringen sedan tjänsten startade. Den nya autentiseringslösningen för SITHS är en helt ny, modern teknisk lösning som gör att tjänsten blir ännu säkrare. Den innebär också att nya arbetssätt blir möjliga i vård och omsorg med Mobilt SITHS eID, som fungerar på liknande sätt som Mobilt BankID. Användarna behöver inte vara bundna vid en dator utan kan identifiera sig och hantera känslig information som journaluppgifter även via mobiltelefon eller surfplatta. Denna möjlighet att id-växla mellan SITHS eID på kort och Mobilt SITHS eID ingår i SITHS-tjänsten utan extra kostnad.

Göteborgs Stad ligger långt framme när det gäller att arbeta mobilt inom omsorgen, och kan nu ta nästa steg tack vare Mobilt SITHS eID.