Skärmdump från Grästtorps webb. Grästorp blir en modellkommun för digitalisering inom äldreomsorgen

Grästorp gör det roligt och enkelt – helt enkelt! – SKR modellkommun

Nu är det Grästorps kommun som presenterar sig och sitt arbete med verksamhetsutveckling av sin äldreomsorg genom digitala lösningar i filmserien med SKRs tio modellkommuner . Sprid gärna filmen i andra kanaler.

Grästorps vill göra det enkelt att använda digitala verktyg och välfärdsteknik. Det ska vara möjligt för medborgare, medledare och omsorgstagare att känna trygghet i digitaliseringen, att det är till nytta och underlättar i vardagen.

Grästorp är en landsbygdskommun mitt i Västra Götaland med 5700 invånare. Hälften bor i centralorten och övriga på landsbygden. Befolkningssiffrorna är vikande, andelen äldre ökar. Var fjärde invånare är över 65, och av dessa är var fjärde mer än 80 år.

Socialchef Hans Ekenskär berättar om digitaliseringsarbetet i Grästorps kommun.

Grästorps kommun har kommit en bra bit när det gäller att ändra på sättet att tänka, från ”Vi måste” till att tänka ”Vi vill”. Detta har gjort att kommunen kommit ganska långt på flera områden inom digitalisering och välfärdsteknik. En av de viktigaste framgångsfaktorer är just kommunens arbetssätt, som ständigt fortsätter att utvecklas men som Grästorp också vill sprida till andra kommuner. Mer på SKRs webb

  • Vi är både glada och stolta över att ha blivit utsedda till modellkommun. Vi kommer som alltid ge järnet och nyfiket fortsätta lära, utvecklas och dela med oss, avslutar socialchef Hans Ekenskär.