Prisutdelning-e-hälsokommun-2021

Grattis Lund till utmärkelsen Sveriges e-Hälsokommun

Lunds kommun fick utmärkelsen ”Sveriges e-hälsokommun” under e-hälsomässan Vitalis.

Framgångsfaktorer som gör Lunds kommun till årets ”E-hälsokommun” år 2021:

  • Alla vård- och omsorgs verksamheter arbetar utifrån Socialstyrelsens modell IBIC där brukarnas behov är tydligt kartlagda och det finns individuella, mätbara mål att jobba mot.
  • När det är möjligt väljer vi digitalt först, för att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för den enskilde. Vi följer upp och premierar måluppfyllelse.
  • En modell för digitaliseringsprocessen skapar grundläggande struktur för kommunens arbete.
  • Det finns ett engagemang och intresse hela vägen från nämnd, ledning, medarbetare och brukare och kommuninvånare.
  • Utrymme skapas där det finns möjlighet att påverka och utveckla. Vi går från att planera till att genomföra och skala upp – vi vågar prova!
  • Vård- och omsorgsförvaltningen jobbar aktivt för att skapa en kultur med ett gemensamt ägarskap där vi lyfter goda exempel och stimulerar innovationstänk genom till exempel projektfond och innovationspris.
  • Vi jobbar för en gemensam målbild och det finns ett stort handlingsutrymme i hur vi kommer dit. Lunds kommun samverkar, skapar dialog och utvecklar tillsammans – för oss är digitalisering en lagsport där vi gärna samarbetar både internt och externt.
  • Vi har en bredd av välfärdsteknik som används inom våra verksamheter och flera e-tjänster och RPA som ökar tillgängligheten för medborgarna.

Motiveringen till Lunds utnämning:

”En kommun som satt digitaliseringsfrågorna inte bara högt på agendan, utan på allas agenda. En kommun som med lust, engagemang och bred samverkan format en organisation som står redo att utveckla välfärden till nytta för brukare, anhöriga och medarbetare. En kommun som satt digitalt först under förutsättning att det bidrar till att öka enskildas trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

En kommun som med ett inkluderande arbetssätt söker nya smarta lösningar för människor, med människor. För ett moget, målmedvetet och inspirerande arbete med att på område efter område utveckla sitt erbjudande till invånare – priset till Sveriges e-hälsokommun 2021 går till Lunds kommun.”