En vägvisare till praktiska insatser Inkluderande innovation i skärningspunkt

Guide för inkluderande innovation

Projektet Intersective Innovation har tagit fram en guide för hur en mångfald av människor och perspektiv tillvaratas i utvecklingen av framtidens varor, tjänster och verksamheter? Guiden Inkluderande Innovation i skärningspunkter (som pdf) ger konkreta verktyg och metoder för hur företag och verksamheter kan utveckla sina affärer med hjälp av andra företag och kompetenser.

Genom att involvera personer från olika branscher och bakgrunder i innovationsarbetet går det att ta tillvara på fler perspektiv, idéer och lösningar. Guiden ger konkreta tips hur det är möjligt att uppnå