Vägledning för fjärrstyrningstjänster – för dig som stöttar andra

Guider för att guida andra – Tips på hur du kan ge stöd på distans, fjärrstyra

Digitaliseringen gör fler delaktiga

Digitaliseringen skapar nya möjligheter inom alla delar av vårt samhälle. Digitala tjänster kan underlätta vardagen och öka användarens självständighet. Att via fjärrstyrning kunna få hjälp av en nära vän eller anhörig med digital teknik kan vara ett viktigt steg för att komma igång med att använda digitala tjänster. På digitalahjälpen finns stöd som visar hur det går till både till den som behöver stöd men också tips till den som ska ge stöd till dem som behöver det.

Så vägleder du

Den här vägledningen är ett komplement till guiden videosamtal, och hjälper dig hur du kan bistå med stöd för att individen ska förstå och vilja använda nya tjänster.

 • Utgå från individens intressen och behov.
 • Ta hänsyn till individens vilja och integritet.
 • Vi lär på olika sätt

I Internetstiftelsens internetguide ges exempel på vad som kännetecknar en god lärandemiljö. Här har vi sammanfattat några viktiga punkter som en god lärmiljö präglas av:

 • bekräftelse
 • trygghet
 • tålamod
 • en tillåtande atmosfär
 • att lärandet får ta tid
 • att den äldres önskemål sätts i centrum
 • att den äldre upplever det som lärs ut som värdefullt
 • ömsesidig respekt och tillit mellan den vägledande personen och den äldre
 • att den vägledande personen möter den äldre där hen befinner sig kunskapsmässigt

Dela gärna och sprid materialet