Halvtid för Testbädden AllAgeHub

Halvtid för Testbädden AllAgeHub

Testbädden AllAgeHub syftar till att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov. Projektet finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 13 medlemskommunerna i Göteborgsregionen, vilken också är projektägare. Detta Nyhetsbrev ger information om aktuell status. Rapporteringen utgår från de fyra perspektiv som också speglar projektets samverkansaktörer: offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället, akademin. Projektet vänder sig till äldre, personer med funktionsnedsättning, närstående, civilsamhälle samt personal inom vård- och omsorg.

AllAgeHub utgör en användardriven testbädd vilket innebär att det är utifrån användarens behov som olika lösningar sökes. Identifierade dokumenterade behov matchas på olika sätt med näringslivets produkter och tjänster. Målet är att utifrån testmiljöer i kommuner och civilsamhället skapa en testbäddsmodell som ska underlätta och ge stöd vid test av välfärdsteknik. Modellen vilken utvecklas under projekttiden kommer att utgöras av ett digitalt verktyg med mallar och manualer som stöd under hela testprocessen – från planering av test, genomförande, uppföljning och utvärdering.