Handslag för digitalisering

Handslag för digitalisering | SKR

Sveriges kommuner har enats om en strategisk agenda – ett handslag för välfärdsutveckling genom digitalisering. Som ett första steg i Handslaget har nu respektive kommun prioriterat vilka initiativ som är mest angelägna för dem, och som de kan bidra med finansiering till. Vid en sammanställning av kommunernas prioriteringar var följande initiativ mest angelägna:

Genomförandeprojekt för nationell identitets- och behörighetsfederation.
Införande av säker Digital Kommunikation (SDK) för socialtjänsten.
Delning och skalning av införande av välfärdsteknik.