Skärmdump Norderegio Magazine

Health Care and Well-being Nordregio Magazine

Nordregio Magazin ges ut av Nordregio som är ett ledande nordiskt forskningscenter för regional utveckling och planering inrättat av Nordiska ministerrådet.

Varje nummer av Nordregio Magazine ger perspektiv på ett specifikt tema relaterat till regional utveckling och planering i de nordiska länderna. Du håller dig också uppdaterad med de intressanta forskningsresultaten som Nordregio producerar i ett europeiskt och globalt perspektiv.

Senaste numret handlar Health Care and Well-being – the potential of digital solutions