Händer som hjälper varandra, formar en sammanhållande ring, för samverkan och stöd till varandra

Helsingborg skapade digital mötesplats för volontärer och hjälpbehövande under coronapandemin

Helsingborgs stad såg ett behov av att samordna och koordinera volontärer på ett mer effektivt sätt och handlade därför upp ett digitalt stöd. När coronapandemin bröt ut behövde införandet snabbas på och efter fyra dagar var stödet infört.

Här kan du läsa om hur det gick till, vilken lösning man valde och vilka roller som var inblandade i införandet.

Coronapandemin skapar helt nya förutsättningar för landets kommuner inte minst inom vård, omsorg och socialtjänst. Flera kommuner använder digitala verktyg och har hittat nya smarta lösningar för att klara omställningen. För att sprida erfarenheter från detta publicerar E-hälsomyndigheten nu berättelser från kommuner runt om i Sverige varav denna är en. Du hittar samtliga berättelser här.