Anna Spånt Enbuske har skrivit rapporten "Höga förväntningar på ny teknik". FOTO: Kommunal.

Höga förväntningar på ny teknik!

Rapporter från Kommunal om medlemmarnas inställning till och förväntningar på ny teknik

Introduktionen av ny teknik på arbetsplatserna påverkar Kommunals medlemmar allt mer. I två rapporter reder Kommunal ut dels vad medlemmarna har för inställning till ny teknik och dels hur deras förväntningar på den ser ut.

Rapporterna Vem är orolig för ny teknik? och Höga förväntningar på ny teknik innehåller resultatet från en undersökning där drygt 1 000 medlemmar har svarat på frågor om sina erfarenheter och sin inställning till ny teknik (automatisering, förändrade planerings- och rapporteringsrutiner, organisering av arbetet och nya arbetsformer). Rapporterna är del i ett nordiskt samarbete med Fagforbundet, Kommunals systerförbund i Norge.