Höganäs knyter internationella kontakter för att lösa omsorgsutmaningen

Höganäs knyter internationella kontakter för att lösa omsorgsutmaningen | RISE

Färre yrkesverksamma ska ta hand om fler äldre. För att omsorgspersonal och resurser ska räcka till i framtiden behövs digitala lösningar och nya arbetssätt. Det har Höganäs Omsorg tagit fasta på.  

– Vi har en stor demografisk utmaning i Europa. När det gäller Sverige har Höganäs kommun en skarpare kurva än landet i övrigt. Vi får allt färre invånare i yrkesverksam ålder och allt fler som behöver vårt stöd. Vi pratar om detta och jobbar med frågan hela tiden, säger Viweca Thoresson, vd på Höganäs Omsorg. 

Det skånska kommunala omsorgsbolaget är en av 14 projektpartners i Nordsjöregionen som deltar i ett projekt som handlar om just detta – att möta omsorgssektorns utmaningar. Målet är att fler äldre ska få möjlighet att bo kvar hemma så länge som möjligt. Projektet ACE, Accelerating the Home Care Innovation Ecosystem, kopplar ihop offentlig sektor, näringsliv, civilsamhälle och akademi i de olika länderna.  

– Det vi gör är att sammanföra alla intressenter för att de ska lyckas bättre i införandet av digitala lösningar och tjänster inom äldreomsorgen, säger Mona Jonsson, ansvarig för kommunikationen kring ACE på RISE, som är lead partner för projektet.