Högskolan i Halmstad leder vägen mot tillämpning av AI i vården

Högskolan i Halmstad leder vägen mot tillämpning av AI i vården – Högskolan i Halmstad (hh.se)

Högskolan i Halmstad är en av de drivande krafterna bakom forskning om artificiell intelligens (AI) i vården. Det blir tydligt när AI Sweden publicerar sin nya AI-strategi. Lärosätets forskning om implementering av AI inom hälso- och sjukvården kan bli vägledande för utvecklingen av AI i Sverige.

”De senaste åren har Högskolan i Halmstad tagit en ledande roll inom det här området.”

Jens Nygren, professor och fokusområdesledare för Hälsoinnovation

I förra veckan presenterade AI Sweden en strategi för hur AI ska utvecklas och användas i Sverige. Strategin ska ses som en grundläggande analys och ett strategiskt stöd för beslutsfattare i alla olika sektorer. Tanken är att den ska vara vägledande för politiker, företagsledare, beslutsfattare, tjänstepersoner och förändringsledare. I strategin läggs stor vikt vid storskalig implementering av AI, inte minst inom sjukvården – ett område som Högskolan i Halmstad är ledande inom.

– Strategin belyser särskilt vikten av att vi nu tar till oss, anpassar och nyttjar de förmågor som kommer med AI. Då blir Högskolan i Halmstads roll som skapare och spridare av denna kunskap viktig, säger Markus Lingman, överläkare och strateg på Region Halland samt adjungerad professor vid Högskolan i Halmstad, som har varit med och tagit fram strategin.

”Vi ligger i framkant”

Högskolan i Halmstad står i dag för en betydande del av forskningen i Sverige inom området AI i vården – särskilt när det rör implementering och tillämpning.

– Det stämmer att vi ligger i framkant när det gäller forskning kring implementering av AI inom hälso- och sjukvården. Tidigare har forskningen huvudsakligen fokuserat på utveckling, validering och utvärdering av AI-applikationer, men i takt med att de teknologiska landvinningarna har utvecklats har förväntningarna ökat på att utveckla mer kunskap och metoder för att stödja implementering i praktiken och här har Högskolan i Halmstad utvecklat en ledande roll, säger Jens Nygren.

Läs hela artikeln genom att klicka på ovan länk.